Wat is korte keten?

In de korte keten krijg je meer regie over je eigen producten: de kwaliteit en de prijszetting. Hierdoor kan je nog beter inspelen op de vraag van jouw consumenten.

Traditionele vormen van korte keten zijn de hoevewinkel en de marktverkoop. Sinds enkele jaren raken ook webwinkelverkoop en abonnementsformules via zelfpluk of afhaalpunten meer en meer ingeburgerd. Tot slot zetten ook een aantal retailers in op producten recht van bij de boer. Ook deze B2B-formule van de korte keten kan nieuwe kansen bieden.

Voor de korte keten bestaat er geen sluitende definitie. Het Strategisch Plan voor de Korte Keten stelt wel vijf uitgangspunten voorop. In het IPO-advies "Lokale voedselstrategieën" wordt de sleutelrol van lokale besturen in het opschalen van de korte keten benadrukt.