Landbouweducatie

Landbouweducatie wordt gezien als een onderdeel van plattelandseducatie. Activiteiten vallen al dan niet samen met streek-, landschap- en/of, natuureducatie. Een aantal land- en tuinbouwers werken hiervoor samen met scholen. Maar ook families, verenigingen of bedrijven kunnen in een vrijetijdssfeer voor een dagdeel, een dag of een week op boerderijbezoek komen. Specifiek vormen van landbouweducatie zijn het boerderijatelier of de boerderijschool.