Hoevelogies

Hoevetoerisme komt de laatste jaren sterk op. Je vindt de initiatieven terug in bijna alle landbouwsectoren. Steeds meer gezinnen willen immers proeven van het leven op de boerderij.