Zorglandbouw

Onder zorglandbouw verstaan we alle mogelijke activiteiten voor de brede waaier aan kwetsbare doelgroepen. In een vrijwillig kader en onder begeleiding wordt een groene werkomgeving van de boerderij benut. Zorgtrajecten zijn er onder de vorm van dagbesteding, time-out of begeleiding tot een arbeidstraject.

Een zorgboerderij is een bedrijf, vereniging of particulier initiatief waar activiteiten van land- of tuinbouwproductie of andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, benut worden bij het aanbod van Groene Zorg.

Het landschap van zorgboerderijen wordt ook steeds gevarieerder. Er zijn diverse initiatieven van verdieping (meer zorggasten op de zorgboerderij) en verbreding van doelgroepen (burn-out). Bijvoorbeeld: een aantal zorgboerderijen speelt in op de kansen die persoonsvolgende financiering biedt.